ต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลั...

สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน และบุคลากร ร่วมให้การต้อ...

รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ สำนักงานอ...

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วม "งานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรเนื่องในวันส...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทย...

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผ...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยตร...

                   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 209 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา นาง...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองตรวจ...

มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนเเก่นเมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง...