รดน้ำขอพรวันสงกรานต์ สำนักงานอ...

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วม "งานสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรวันสงกรานต์ สำนั...

โครงการอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลั...

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 805 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับ กองกฎหมา...

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำป...

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหา...

เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสำนักงานอธ...

เมื่อวันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ สำนักงานอธิการบดี หน่วยตรวจสอบภายในได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นฝ่ายจับสลากของขวัญปีให...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทย...

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา โดยนางสาวชบาภรณ์ มาตแม้น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมด้วยผ...

โครงการอบรมผู้บริหารมหาวิทยาลั...

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ...

เข้าร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ประจ...

เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้เข้าร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 256...

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การตีความกฎหมาย" ใน...

ร่วมรดน้ำขอพร

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคุณราตรี แซ่หว่อง (อดีตหัวหน้าหน่วยต...