ร่วมรดน้ำขอพร

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562 หน่วยตรวจสอบภายใน ได้ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรคุณราตรี แซ่หว่อง (อดีตหัวหน้าหน่วยต...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหน่วยตร...

                   เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้อง 209 สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) มหาวิทยาลัยบูรพา นาง...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองตรวจ...

มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอนเเก่นเมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้อง...